ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160227
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  160227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลาไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongplalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองปลาไหล
ตำบล :
  เชียงทอง
อำเภอ :
  วังเจ้า
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-560100
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:55:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล


นางสาวหัสยา คงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน