ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160229
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  160229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHATAKRO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าตะคร้อ
ตำบล :
  ประดาง
อำเภอ :
  วังเจ้า
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2481
อีเมล์ :
  bantatakro@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:13:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน