ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160232
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  160232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนด้วน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  takhiandounschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตะเคียนด้วน
ตำบล :
  นาโบสถ์
อำเภอ :
  วังเจ้า
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  takhiantotak1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:59:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน