ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตากพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160237
รหัส Smis 8 หลัก :
  63012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  160237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตากพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ระแหง
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055511134
โทรสาร :
  055540248
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤจิกายน 2443
อีเมล์ :
  mytakpit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองตาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:56:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตากพิทยาคม


นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน