ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160240
รหัส Smis 8 หลัก :
  63012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  160240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถนอมราษฏร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thanomratbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านหัวเดียด
ตำบล :
  หัวเดียด
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-511762
โทรสาร :
  055511762
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  mythanormrad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองตาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:48:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง


นายชาคริต คำนวนสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2