ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160250
รหัส Smis 8 หลัก :
  63022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  160250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าสองยางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasongyangwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลำร้อง
ตำบล :
  แม่ต้าน
อำเภอ :
  ท่าสองยาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63150
โทรศัพท์ :
  55589101
โทรสาร :
  055589306
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  tsyschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่ต้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  240 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม


นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน