ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160251
รหัส Smis 8 หลัก :
  63022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  160251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สรรพวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sapphawitthayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน51 ถนนประสาทวิถี
ตำบล :
  แม่สอด
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  055531094
โทรสาร :
  055534861
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2458
อีเมล์ :
  sappha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  164 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:51:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม


นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน