ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620384
รหัส Smis 8 หลัก :
  64022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  620384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsaliamchanupatham School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเหมืองนา
ตำบล :
  ทุ่งเสลี่ยม
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-659217
โทรสาร :
  055659217
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  krurin19@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเสลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14:29:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์


นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน