ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360178
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  360178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเนินกุ่ม
ตำบล :
  เนินกุ่ม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65210
โทรศัพท์ :
  0-5539-6123
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  praneevi@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเนินกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 10:19:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)


นายสมคิด หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
0819723074