ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360240
รหัส Smis 8 หลัก :
  65010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  360240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikombangrakum4 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนิคมพัฒนา
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  บางระกำ
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65140
โทรศัพท์ :
  0979181861
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 06:53:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)


นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน