ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360463
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  360463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังน้ำคู้ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangnamkoosuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  วังน้ำคู้
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65230
โทรศัพท์ :
  055906107
โทรสาร :
  055906107
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2519
อีเมล์ :
  wangnamkoosuksa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.39
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำคู้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา


นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน