ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350057
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  350057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanphotalae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพทะเล
ตำบล :
  โพทะเล
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-681162
โทรสาร :
  056681162
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/04/2480
อีเมล์ :
  apt.school01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:36:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”


นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน