ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพทะเล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350058
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  350058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพทะเล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphothale school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านคลองปากรัง
ตำบล :
  โพทะเล
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0899574805
โทรสาร :
  056681178
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2505
อีเมล์ :
  somyos.kan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพทะเล


นายสมยศ กาญจนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน