ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350059
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  350059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbantan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านตาล
ตำบล :
  โพทะเล
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056628738
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2475
อีเมล์ :
  bantan1@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”


นางบัวสาย คำแผลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน