ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350061
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  350061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPHAI-MAPCHUMSAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านมาบชุมแสง
ตำบล :
  บางคลาน
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0882727822
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  nongphai-map@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 16:11:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง


นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน