ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350064
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  350064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนทะนงบ้านไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchontanongbanrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านยางนกตระกรุม
ตำบล :
  ทะนง
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056667254
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01022465
อีเมล์ :
  tanong2553@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะนง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่


นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน