ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350065
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  350065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตะแบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Tabaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองตะแบก
ตำบล :
  ทะนง
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0988092836
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  bannongtabaekschool2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะนง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก


นายธเนศ โกวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน