ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350067
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  350067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านห้วยยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanhuaiyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยยาวใต้
ตำบล :
  ท่าขมิ้น
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0810429009
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  huaiyao1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว


นางสาวสุรินทร์ นาคดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน