ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350070
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  350070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านท้ายน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanthynam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท้ายน้ำ
ตำบล :
  ท้ายน้ำ
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0895336545
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 / 01 / 2470
อีเมล์ :
  watbanthainam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:43:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ


นายเดชา บัวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน