ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350073
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  350073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannamphung wijitwuttikonuppatam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านน้ำผึ้ง
ตำบล :
  ทะนง
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0882889050
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มีนาคม 2519
อีเมล์ :
  namphungschool2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะนง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน