ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350074
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  350074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoenpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเนินโพธิ์
ตำบล :
  ท้ายน้ำ
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0913856659
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/08/2490
อีเมล์ :
  bannoenpho@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์


นายฉัตรชัย จันทร์วิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน