ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350075
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  350075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanParknum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพญาวัง
ตำบล :
  ท้ายน้ำ
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0818867435
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  miss_you114@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 09:15:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน