ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350076
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  350076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banvangtayod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังตายศ
ตำบล :
  โพทะเล
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-638277,0631179949
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  voraya6@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 00:47:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน