ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350077
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  350077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanthungnoi Pipatsophonwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งน้อย
ตำบล :
  ทุ่งน้อย
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056903482
โทรสาร :
  056903482
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  thungnoi11pipatsophon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:57:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”


นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน