ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350078
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  350078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดขวาง
ตำบล :
  วัดขวาง
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-610533
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  thiti2509@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:51:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขวาง


นางทิศานาถ ขุนนาถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน