ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350079
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  350079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpraw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดพร้าว
ตำบล :
  วัดขวาง
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-991116
โทรสาร :
  056-991116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/02/2454
อีเมล์ :
  watpraw02school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15:49:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพร้าว


นายสมพงษ์ นรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน