ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับทิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350083
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  350083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทับทิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattabtim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดทับทิม
ตำบล :
  ท่าบัว
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-638690
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09:57:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทับทิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับทิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน