ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350084
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  350084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANBANGKHLAN ( NGOEN ANUSON )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางคลาน
ตำบล :
  บางคลาน
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-669201
โทรสาร :
  056669201
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมาน ขาวหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน