ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคงคาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350085
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  350085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคงคาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhongkharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางคลาน
ตำบล :
  บางคลาน
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-669183
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/11/2505
อีเมล์ :
  watkhongkharam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคงคาราม


นายกรไกร ภูมิไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน