ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350086
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  350086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้อย
ตำบล :
  บ้านน้อย
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-659052
โทรสาร :
  056659052
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37. กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”


นางวรยา สายสุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน