ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350087
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  350087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังแดง
ตำบล :
  ท่านั่ง
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-669215
โทรสาร :
  056-669215
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  sombat29929@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่านั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 18:53:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังแดง


นายสมบัติ ผลาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน