ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350089
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  350089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านท่ามะไฟ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbantamafai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าเสา
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056903311
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.ย. 2476
อีเมล์ :
  winai.kham@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:08:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน