ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350090
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  350090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านหนองดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANNHONGDONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองดง
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/04/2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:07:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง


นายชัยณรงค์ บุญหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน