ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350091
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  350091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านพังน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanphangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านพังน้อย
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-638788
โทรสาร :
  056638788
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2477
อีเมล์ :
  pangnoischools@yahoo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย


นายบุญชอบ นาคแนม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพังน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน