ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350092
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  350092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangphloyangluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางพล้อยางหลวง
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-850016
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 15:48:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง


นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน