ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350093
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  350093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยี่มุ่ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYEEMUI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านยี่มุ่ย
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  086-4011371
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย


นายนิมิตร พรหมอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยี่มุ่ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน