ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350094
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  350094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านท่าขมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanthamin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าขมิ้น
ตำบล :
  ท่าขมิ้น
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0895625511
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  thakamin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น


นายสุรพล ทองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน