ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350098
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  350098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangphairatsongkhro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบางไผ่
ตำบล :
  บางไผ่
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-683186
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2446
อีเมล์ :
  ิbangphairat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 17:06:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน