ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350105
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  350105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บำรุงราษฎร์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bumrungruttvittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไข่เน่า
ตำบล :
  หอไกร
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-633082
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2464
อีเมล์ :
  bumrangrat02@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหอไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม


นางสุวรรรณา เข็มเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน