ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350108
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  350108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatphothongpakasitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเนินมะกอก
ตำบล :
  เนินมะกอก
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-631971
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  phothongpakasit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินมะกอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"


นางสาวสมปอง ม่วงกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน