ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350110
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  350110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบางมูลนาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanbangmulnak rath-u-thid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  บางมูลนาก
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-631076
โทรสาร :
  056660152
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2495
อีเมล์ :
  anubanbmn2496@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางมูลนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก


นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน