ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350111
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  350111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANGMULNAK(RATHUTHID) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบางมูลนาก
ตำบล :
  บางมูลนาก
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-631215
โทรสาร :
  056631125
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  rajutisschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางมูลนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:37:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)


นางมณลักษณ์ ภักดีชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน