ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกอไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350113
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  350113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกอไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkhopai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกอไผ่
ตำบล :
  วังสำโรง
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่


นายประกอบ บรรณาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกอไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน