ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350114
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  350114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandaipladuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไดปลาดุก
ตำบล :
  วังสำโรง
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-638572
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:05:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม


นายประเวทย์ ทองแบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน