ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำประดาใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350119
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  350119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลำประดาใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lumpradatai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลำประดาใต้
ตำบล :
  ลำประดา
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-638123
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   1 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำประดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:26:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลำประดาใต้


นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำประดาใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน