ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350128
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  350128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยเรียงกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuayreagkang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยเรียงกลาง
ตำบล :
  วังกรด
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  0862043795
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/09/2483
อีเมล์ :
  Arom14.song@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน