ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350129
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  350129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANAMPHOEBANGMULNAK(WATHOUYKHEN)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวยเขน
ตำบล :
  ห้วยเขน
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-693227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  wathouykhen@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)


นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน