ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังตะกู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350130
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  350130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังตะกู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Wang Taku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังตะกู
ตำบล :
  วังตะกู
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-657013
โทรสาร :
  056657013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กันยายน พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังตะกู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังตะกู


นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตะกู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน