ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะกอกงอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350132
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  350132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะกอกงอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmakokngo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านมะกอกงอ
ตำบล :
  วังตะกู
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-638234
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2448
อีเมล์ :
  .jirat_12@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางมูลนาก 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะกู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะกอกงอ


นายปุณณวิช รอดอ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกอกงอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน