ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350168
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  350168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบึงน้ำกลัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBUNGNAMKLAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านบึงน้ำกลัด
ตำบล :
  วังสำโรง
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-618410
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/1/2495
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน